Contact

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz
(Izba Zbożowo-Paszowa)

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa, Polska

e-mail: info@ece-warsaw2023.eu