Polityka prywatności z dnia 23.03.2023

W tym dokumencie przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zapisaniem się do naszego newslettera, ze zgłoszeniem się na Konferencji ECE Warsaw 2023.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest XXXXXXXXX.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres info@ece-warsaw2023.eu

Po co, jak długo i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dalej wskazujemy dokładniej, na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane.

Twoje dane osobowe, które przekazałeś podczas zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysyłania mailem lub przekazania telefonicznie informacji o organizowanych przez nas Targach, ofert handlowych oraz innych informacji o nowościach, produktach i usługach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby zapisać się do newslettera.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust.1 pkt. a RODO). 

Osoby zgłaszające się na Konferencji ECE Warsaw 2023

Zgłaszając się na Targi jako wystawca poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy, musisz podać dane niezbędne do zgłoszenia się i do realizacji umowy, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia się i zawarcia umowy.

Dane przekazane nam w związku ze zgłoszeniem przetwarzane są w celu obsługi zgłoszenia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury i uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zgłoszeniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług:

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 56, 00-684 Wwa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116407, NIP: 5272102616, REGON: 012969507 – organizator

MADOGZ sp. z o. o. ul. Ustrzycka 6, 02-141 Warszawa, KRS: 0000873332, NIP: 5213914790, REGON: 387697923 – operator

EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 1-222 Warszawa. – miejsce realizacji wydarzenia

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. – w celu bezpośredniego skontaktowania się z Tobą mailowo lub telefonicznie (korzystamy z poczty Gmail i tam zapisujemy kontakty)

Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura,

Biuro rachunkowe – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane widoczne na fakturach.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być też podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Twoje dane osobowe przechowywane będą z zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować w tej sprawie mailowo na adres: info@ece-warsaw2023.eu . Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Podkreślamy, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody poniżej wskazujemy jakie są ograniczenia dotyczące Twoich uprawnień w związku z zawartą z nami umową.

W przypadku danych dotyczących umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji umowy. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję